Legislatie

  • Legea nr. 51/2006 a servicilor comunitare de utilitati publice.
  • Legea nr. 241/2006 a servicului de alimentare cu apa si de canalizare.
  • HG 246/2006 pentru aprobarea stategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.
  • Ordinul 88/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului Cadru al servicului de alimentare cu apa si de canalizare.
  • Ordinul 89/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Caietului de Sarcini Cadru al servicului de alimentare cu apa si de canalizare.
  • Ordinul 90/2007 al presedintelui ANRSC pentru aprobarea Contractului Cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si canalizare.
  • Ordinul 65/2007 privind aprobarea Medotologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare.