TeleormanBINE ATI VENIT PE SITE-UL OFICIAL AL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “TELEORMANUL”!

„Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Teleorman” a fost înfiinţată în anul 2007, s-a constituit in scopul reglementarii, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionarii in comun a serviciului de alimentare cu apa şi canalizare pe raza de competenta a unităţilor administrativ teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a serviciului.